Godin

De laatste tientallen jaren zie je de Godin in het Westen opnieuw verschijnen. Vrouwen gooien hun traditionele religie overboord en zoeken naar nieuwe vormen van spiritualiteit. De herontdekking van de Godin, bewaarheid door archeologisch en geschiedkundig onderzoek van de prehistorie, is een krachtige spirituele inspiratie voor veel vrouwen van deze tijd. Sommigen worden geïnspireerd door symbolen van de oude Godinnenculturen en ontdekken de Godin in zichzelf. Anderen voelen zich tot de Godin aangetrokken om zich opnieuw te verbinden met het vrouwelijke principe van de Schepping.

Moontree

Mijn hele leven al heb ik een sterke binding met Groot-Britanië, hetgeen alleen maar versterkte toen ik mijn grote droom kon waar maken door er te gaan wonen.  Toen mijn situatie veranderde en ik weer in België terecht kwam treurde ik onophoudelijk en was alles wat ik deed er op gericht om zo snel mogelijk terug te keren.  Maar het mocht niet zijn.  Als ik een paar keer per jaar op vakantie ging werd ik door Albion met open armen ontvangen, maar verhuizen ... vergeet dat maar.  Ik werd er aardig turreluus van want ik wilde zo graag weer naar huis, naar Avalon.

Een aantal jaren geleden heb ik de Godin in mijzelf mogen terug vinden. Een vrouw waar ik een 'toevallige babbel mee had, schreef na ons gesprek op mijn website: Het is een eer voor mij om opnieuw kennis gemaakt te hebben met een godin- priesteres. Keep the Avalon flame high!!  Seeje in the Light. 

Het gaf me kippenvel!  Maar tegelijk opende het een deur vol oude kennis.  Het vernieuwde mijn contact met Kathy Jones en via haar met Avalon.  Mijn reis met de Godin is er een geworden van healing, transformatie en dichter bij mezelf komen. 

Tijdens de laatste Goddess Conference in augustus 2008 logeerde ik bij Lydia Lyte, shamane, priesteres van de Temple of Isis en zwaarddrager in de orde der Druïden.  Het werd een heel bijzondere en helende week, met als hoogtepunt het ritueel in Chalice Well Gardens waar me heel duidelijk werd dat België de plek is waar ik nodig ben.  Mijn doel is om De Godin zoveel mogelijk terug te brengen in de wereld en ook in ons eigen België.

Vanuit dit besef kwam er een heel sterke innerlijke behoefte een plek te creëren voor vrouwen om het Goddelijke in zichzelf te mogen herontdekken: Anyk's Moontree.

Blessed Be.

Annick Lentacker

Goddess Spirituality ... honors, affirms and celebrates womanhood. T Foltz